Uvodna stran>Odbori>prof. dr. Andrej Kovačič
 
Novice
Program konference
Predstavitve
Teme konference
Izbor IKT projekta 11
Izbor študentskega projekta
Galerija
Pomembni datumi
Odbori
Kontakt
Obveščajte me
Pogled nazaj:
DSI 2010
DSI 2009
DSI 2008
DSI 2007
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003
Prireditelj
SDI
Organizator
IPMIT
Pokrovitelj
vablj. predavanja
 
 
 
 

prof. dr. Andrej Kovačič

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Prof. dr. Andrej Kovačič je predavatelj predmetov dodiplomskega in podiplomskega študija s področja informatike in prenove poslovanja (Strateško načrtovanje informatike, Prenova in informatizacija poslovanja, Baze podatkov, Tehnologija za podporo odločanju ...) na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je predstojnik Katedre za informatiko in predstojnik Inštituta za poslovno informatiko. Pred zaposlitvijo na Ekonomski fakulteti je bil več let direktor svetovalnega podjetja, projektant in svetovalec na projektih strateške prenove in informatizacije poslovanja. Vodil ali izvajal je več kot 30 projektov s tega področja, v upravi, predvsem pa v gospodarstvu. Je veščak Zveze ekonomistov Slovenije na področju upravljanja, poblaščeni revizor informacijskih sistemov ter svetovalec (management consultant) na mednarodnih projektih PHARE.Pokrovitelji
Pokrovitelj konference
Pokrovitelj večernega dogodka
Pokrovitelj
Medijski pokrovitelj
Pokrovitelj opreme
Osvežitev konference
© DSI 2011 Neolab: NOVO LABORATORIJ